سوال: آیا بازدید ارسالی از طرف شما واقعی است؟

پاسخ: بله کاملا چون عملیات جستجو به صورت کامل انجام می شود و سایت مقصد در میان لیست انتخاب می شود و نتایج در تمامی آمارگیر ها و به صورت آنلاین در google analytics قابل رویت است.

 

سوال: کاربرانی که از طریق شما وارد سایت میشوند دارای چه مشخصاتی هستند؟ مثلا ایرانی یا خارجی ، موبایل یا کامپیوتر، مدت زمان حضور

پاسخ: این موارد به سفارش مشتری صورت میگیرد یعنی مشتری میتواند انتخاب کند به صورت ترکیبی چند درصد ایرانی یا خارجی باشند یا کاملا ایرانی و برعکس . برای پلتفرم ارسالی هم می توان تعیین کرد که چند درصد ورودی ارسالی موبایل باشند یا کامپیوتر و ...

مدت زمان حضور نیز قابل کنترل است و به صورت رندم از ۱۰ تا ۱۲۰ ثانیه قابل تنظیم است.

 

سوال: آیا احتمال این وجود دارد که سایت ما به خاطر این کار به لیست سیاه گوگل برود؟

پاسخ: خیر اگر این گونه باشد شما میتوانید همه سایت های رقیبتان را با این روش از لیست جستجوی گوگل حذف کنید در ضمن گوگل قابلیت تشخیص کاربران ارسالی از جانب ما با کاربران واقعی را ندارد.

 

سوال: روش ارسال بازدید کننده ها به چه صورت است؟ یعنی به صورت متوالی ارسال میشوند یا در طی بازه های زمانی مشخص؟

پاسخ: با توجه به بسته انتخاب شده توسط مشتری به صورت متوالی و ادامه دار با توجه به تعداد سفارش ، میانگین بازدید ارسال می شود.